hamalainen

29.10.1858 nro 9

Rautatie on meillä tekeillä Helsingin ja Hämeenlinnan wälillä, sen lukiamme tietäwät. Mitä enempää he siitä tietäwät, se on waikia sanoa. Tosi on että me enemmän saamme kuulla ei ainosti Ruotsin, waan myös Englannin, Franskan ja jopa Amerikanki rautatiestä kuin tästä oman maan ensimäisestä suuresta toimesta. Ei siis ihme että kansan suussa tästä työstä kulkee paljo joutawia juttuja. Helsingin sanomista näemme toki että laiwa Aleksander II äsken on tullut englannista tuoden 2857 rautatienkiskoa, kukin 11 kyynärää pitkiä, 50 paria pyöriä waunuihin jne. – Lisäksi taidamme sanoa, että se tutkinto, jota nyt kaksi kesää on pidetty, rautatien pitkittämisestä Hämeenlinnasta Anianpeltoon, näinä päiwinä on päätetty.