suomalainen
16.6.1902 nro 43 sivu 2

– Proomun palo.
Kun höyryalus ”Hjalmar” wiikko sitte hinasi laudoilla lastattua proomua ”Karhulaa” Päijänteen Wanhanselällä, syttyi arwatenkin hinaajan kipinästä lautaproomun keulassa tuli. Melkein puolet lautalastista paloi tai hiiltyi, ennenkuin hinaajan väestö ennätti upottaa proomun, siten sammuttaen palon. Proomu wahingoittui pahoin keulapuolelta. – Lasti oli palowakuutettu.