suomalainen
8.9.1902 nro 79 sivu 2

– Kaksi miljoonaa tukkia.
Toinen miljoonas tukki kulki t.k. 1 p. Haapakosken lajittelupaikan läpi Päijänteeseen. Kolmatta miljoonaa kasketaan kiireellä ja onkin tukeilla hywä kulku wirrassa, kun sateisen kesän tähden wesi Leppäwedessä on korkeammalla ja wirta woimakkaampi kuin kewäällä. Tukkeja on karttunut kosken alapuolella noin 3 kilometrin matka kaikki rannat ja selät täyteen, niin että laiwalla ja weneellä toisinaan on aika pujotteleminen päästä Haapakoskelle. Ja kumminkin kuusi suurehkoa hinaajahöyryä, jotka ottawat niputettuja puita aina 65,000 kappaletta kerralla, niitä alinomaa hinaa pitkin Päijännettä Kalkkisten koskelle. – U. S.