suomen_julkisia_sanomia
29.8.1859 nro 65 s. 3

Wähäinen kertomus matkastani Rautalammilta Helsinkiin.

(Lähetetty.)
Kerran läksin minäkin katsomaan maamme pääkaupunkia, sitä jaloa Helsinkiä. Myös teki mieleni kulkemaan wesillä sen selwäjärkisen Fultonin matkakoneilla, jonkatähden tulin ”Jyväskylään”, sieltä muka ruwetakseni massinaan. ”Suomi” nimisen höyrylaiwan piti Jywäskylästä Anianpeltoon kulkemaan, jonkatähden minä riensin satamallen astuakseni laiwaan. Lukematoin ihmisparwi laiturilla odotti massinan lähtöä. Tykin palaus ilmoitti lähtöhetken tulleeksi, massinan torwi puhalsi ja rattaat alkoiwat pyöriä. Kaupunkilaiset pyyhkeillänsä huiskuttiwat wielä jäähywäisiä höyrylle, joka jalosti halkoi aallot keulallansa, ja ympärillä waahti kuohui, niinkuin lumi talwella pöläjää kiiwaasti juoksewan hewoisen rinnalla. Siinä wauhdissa weden pisarat aurinkoa wasten wälistä wälkkyiwät niinkuin kullalta ja hopealta hohtawat helmet ja wälistä uljailiwat wesikaaren kauniilla koreuksilla. Anianpeltoon tullessamme oli rahwasta odottamassa laiwaa. Tykin pamaus taas terwehti Anianpeltolaisia ja äkisti, niinkuin haukka saaliinsa niskaan, luisti laiwa rannalle. Silloin kuului katteinin ”stopp maschin”, – ja tottelewaisesti, niinkuin hywä hewoinen herransa käskyä, taukosi se woimallinen laiwa walkamaan. Köydet wiskattiin rannalle, rantalaudat asetettiin ja iloisesti leikui se kolmi-karwainen laku (wiiri) ilmassa.
Tästä läksin Hämeenlinnaan. Kulkeissani Hämeen maata kummeksin heidän erikoista kielenmurretta. Asikkalan pitäjässä maanwiljelyksen keino ja muutkaan laitokset ja rakennukset eiwät olleet sillä kannalla, kuin Sawonmaan miehet luuleewat niiden olewan Hämeenmaassa. Pellawasta siellä kowasti kaswatetaan ja sillä kuuluukin Hämäläinen paraittain rahaa saawan. Ei suinkaan karjalla paljo rahaa taitane tulla, kuin näyttiwät laitumet huonoilta ja niityt pieniltä. Koskis kappeliin tultuamme näyttiwät jo kartanotkin olewan paranemaan päin, ja Lammin pitäjäs oli jo etewämpi luuloani sen rikkaudesta ja muista laitoksista. Kirkko, jossa käytiin, oli kiwestä ja hywin kaunis ja pulskan näkönen. (Kertomus jatkuu edelleen...)