aamulehti
27.1.1892 nro 21 sivu 2

Hywää rahanansiota on tänä talwena ollut ja wielä on edeskinpäin aina kewääseen asti Hollolassa. Tukkiajoa riittää niin monelle kuin waan tarjolla on. Tukit wedetään maitse Wesijärwelle, josta järwien auettua jatkawat matkaansa Kymiin ja osa Kotkaan. Jalkamiehillekin on työtä riittämään asti; tukit näet Wesijärwen kanawan tähden tulewat kuorittawaksi, kuorimattomia tukkia kun ei kanawasta lasketa. Palkat owat hewosmiehille noin 3–4 markan waiheille, jalkamiehet saawat 10 p. tukista, jolla ne tulee kaataa sekä kuoria; kirwesmiesten palkka on siis noin korkeintaan 1 m. 50 p.