jyranko-2
17.5.1892 nro 40 sivu 2

– Asikkalan wanha kirkko on nyt purettu maan tasalle. Permantoa purettaessa tuli esille kahdeksan eri hautaholwia. Kirstuja oli toisissa haudoissa wiidessä ja kuudessa kerroksessa, ja ne oliwat jotenkin warsin hywin säilyneet. Yhdessä ainoassa oli wuosiluku 1762, waan se näytti olewan nuorempia kirstuja. Toiset ruumiit oliwat niin hywin säilyneet, että helposti olisi tuntenut sen-aikuiset ihmiset. Kaikki, joiden kirstut awattiin, oliwat palsameeratuita.
(Y.S.)