keski_suomi
2.4.1892 nro 40 sivu 2

– Työn pute ei näytä haittaawan. Sanomalehdissä on ilmoitettu, että 15 kirwesmiestä saa töitä Wesijärwen kanawalla. Tähän saakka on ilmestynyt waan kuusi, jotka owat halulliset työhön lähtemään. – U.S.