keski_suomi
13.12.1892 nro 148 sivu 2

– Myöhäistä laiwaliikettä. Wiime lauwantaisessa ”Päiwälehdessä” ilmoittaa höyryalus ”Aallotar” wielä säännöllisesti kulkewansa Jywäskylän ja Lahden wälillä, ainoastaan kulkuwuorot Heinolaan lakkautetaan. Jywäsjärwi ja Wesijärwi sekä osaksi Päijännekin on jo hewosella ajettawassa säässä, joten luulemme itse ”Aallottarellekin” olewan waikeata sen läwitse kulkea, emmekä siis kehoita ketään Jywäskylään aikowaa Lahden kautta tänne matkustamaan.