Tampereen Uutiset
27.1.1892 nro 14 sivu3

– Työn haussa liikkuu paljon työmiehiä Asikkalasta, etenkin Helsingissä ja Hollolassa ja mikä missäkin. Omassa kunnassa owatkin raha ansiot olleet näihin aikoihin huonot, kun tukkiliikekin on peräti wähentynyt, kirjoitetaan meille sieltä. Mutta ahtaallapa näyttää työnsaanti muuallakin olewan, koska paljon työmiehiä on palannut köytyneinä takaisin, etenkin Helsingistä ja muualtakin. Mutta kohta sitä alkanee omassakin kunnassa saada työmies työnansiota, sillä suuremmoisissa rakennuspuuhissa ollaan. Kelloseppä Peltonen tulee kyllä antamaan monelle työmiehelle työtä, sillä hän on ottanut rakentaaksensa uudet postikonttorihuoneet 3,990 markalla. Rakennuksen tullee olla walmiina syyskuun 1 päiwänä. Myöskin kahta uutta kansakoulutaloa tullaan kunnassamme rakentamaan, nimittäin Kurhilassa ja Kalkkisissa. Waiwaistalo tulee myöskin rakennettawaksi, mutta se ei wielä edes ensi kesänäkään antane tarwitsewille työtä. Mutta Wesijärwen kanawalta saa heti moni mies työtä nyt kun uutta sulkulaitosta rakennetaan. Luulisipa sitä näistäkin karttuwan työtä monelle miehelle, ett’ei kuntalaistemme tarwitsisi enää työtä hakemassa kierrellä maita mantereita jättäen perheensä hoidotta ja kunnan elätettäwäksi, kuten walitettawasti moni on tehnyt.