suometar

7.4.1860 nro 13 sivu 3

– Höyrysahoja on hallitus myödyttänyt rakennettavaksi montaki Kymi-joen ala-päähän, Ummeljoen sahan lähelle ja yksi oikein meren saarelle mainitun joen suussa. Yhdyskunta Gadd ja Kumpp. kuuluu saaneen wuotiseksi sahausmääräksi 60 tuh. tukkia, P. Wahl ja Kumpp. 20 tuh., Ummeljoen wesi-sahan omistaja myös 20 tuh. ja apteekkari Hobin mainitussa saarelle rakennettawassa hoyrysahassansa myös 20 tuh. tukkia, jokainen kuitenki sillä ehdolla että puolet sahausmäärää on niitä Laukaan kihlakunnassa kesällä w. 1858 metsäpaloissa kaatuneita tukkia. Siellä Laukaan kihlakunnassa, erittäinki Saarijärwen ja Wiitasaaren pitäjissä kuuluu liikkuneen ja liikkuwanki tukkimetsäin ja tukkien ostajia lujasti, kuin myös puhutaan ett’ei sikäläiset talonpojat kuulu tietäwän panna mitään arwoa metsällensä waan myöwän metsiä ja puita arwaamattoman halpoihin hintoihin. – Sitte kuin metsät owat lopussa, mahtanewat Suomen talonpojat wiimein wiisastua!