suometar

4.5.1860 nro 17 s. 3

– Jämsästä kertoo toinen lähettäjä palowiinan waikutuksista seuraawata: ”muutamat miehet oliwat lähteneet rahtiin lautoja Anianpellosta Lowiisaan. Tämmöisillä rahtireissuilla on tawallista, että juodaan hullusti. Niin nämäkin rahtimiehet tekiwät, ja tämä järjetön meno päättyi sillä, että yksi talon-isäntä jo Anianpellossa oli tuhlannut kaksi hewostansa, ja siitä lähtenyt takaisin kumppanettensa kanssa; waan kuin oli juotu mieli ja tawara, niin he joiwat wielä miehenkin.