suometar
29.1.1864 nro 5

Hämeenlinna. Koko wiikon aikaa on tuo tuostakin pyryttänyt, ilmat owat olleet lauhat ja keli mitä parhainta olla taitaa. Tänä talvena ei ihmisillä ole ollut liika suurta surua puista. – Sanotaan että taas mennä sunnuntaina wietiin kaupungin läpitse rautaisen höyrylaiwan kappaleita Anianpeltoon; lienewätkö olleet saman laiwan osia, joita jo pari wiikkoa ennen wietiin wai kuuluwatko toiseen laiwaan. Kaksi uutta höyryä sanotaan Päijäneelle hankittawan tulewaksi kesäksi, molemmat raudasta. Yksi niistä aiwotaan erittäin hirsilauttain kuljettajaksi, jommoinen siellä jo on ennestäänkin.