hamalainen
10.3.1865 nro 10 sivu 1

Kotimaalta.
Hämeenlinna.
---
Täkäläisessä guwernöriwirastossa päätettiin mennä tiistaina Suomi-höyryn kauppa Päijäneessä. Ostajina oli eräs yhtiö Jywäskylässä, johon kuuluu kauppiat Nyman, Forsblom, kaksi nimeltä Parwiainen ja Paulin. Kaksi ensimainittua käwi täällä kauppaa päättämässä. Kaupan ehdot lienewät pääasiallisesti seuraawat: yhtiö maksaa kaikkiaan 14,100 markkaa, joista 4000 lokakuun 1 päiwänä 1866, 4000 lokak. 1 p. 1867 ja loput wuoden 1868 kuluessa; ulkona seisowista rahoista maksetaan 6 prosentin intressi. Sitä wastaan saa yhtiö Suomi-nimisen höyrylaiwan, 3 lotjaa, 2 purjealusta, makasiinit ja pajan ynnä kaikki niihin kuuluwat kalut erityisen luettelon mukaan. Kruunun laituria saa yhtiö käyttää laiwan laskelmapaikaksi erinäistä maksoa wastaan, joka wastapäin määrätään. Kauppa sanotaan ostajille hywin edulliseksi.