tahti
13.8.1867 nro 33 sivu 1

(Lähetetty Utä-Suomesta.)

Paha tuosta on waiti olla. Äsköttäin kysyi minulta eräs Seminarion opplainen höyrylaiwain kulusta Päijänneellä, esim. milloinka lähtee höyry Anianpellosta, onko suomalaisissa Sanomalehdissä ilmoitettu? Johan täydyin sanoa ettemme tiedä josko höyryjä tänä kesänä ollenkaan kulkeekaan Päijäneellä, koska emme ole huomaineet – waikka olemme olleet tilaisuudessa nähdä usiampia suomalaisia sanomia – missään wiellä ilmoitetuksi Päijänteen höyryn kulkuwuoroja. Emme tiedä mitä wiisautta tuo lienee, ettei Suomalisiin Sanomiin tämmöisiä ilmoituksia anneta, sen waan tiedän ettei tuosta ole hyötyä kellenkään. Jos siis mainittu oppolainenkin olisi tienyt milloin höyry Anianpellosta lähtee, niin olisi hänellä ollut tilaisuutta walikoita milllä kulkuneuwolla hän sopiwimmin pääsee, waan niin ei tällänsä ole, jota emme tarvitse pitemmin selitellä mitä hankaluuksia tuosta on, sen tietää itse kukin joka tämmöisten ilmoitusten perään kysyy. Mutta yleisesti on mainitut seikat wähän kummallisia, ikäänkuin siinä olisi kewiämielisyyttä. Wuosina 1863 ja 1864 oli kaikkein höyrylaiwain kulut tiettäwinä Suomalaisissa lehdissä ja nyt ei näy kun jonkun Saimaalla kulkewan höyryn matkamääriä, tai jonkun muun pienen weneen ilmoitus. Siis näyttää siltä kuin mainittuina wuisina olisi Suomalaiset jo kaikki asiansa ajaneet, ja nyt ei Suomalaisilla enää olisi asiaa kulkea muualla kuin jotakuta Kuopion ja Lauritsalan wäliä. Esm. Pietarin ja Wiipurin wälillä kulkewain höyryin matkamääristä on yhtä wähän tietoa kuin jonkun Englannin kanawan yli kulkewan höyryn. Mitä tuossa syy lienee sitä on ennenkin Sanomissa kysytty ja sota wieläkin tekee mieli kysyä.

–k K–.