kansan_lehti
30.5.1868 nro 22 sivu 1

Jywäskylän kaupunnista. Kaupunnin rantaan tuli Anianpellosta ensimmäinen höyry, nimeltä Toinen, 16 p. tätä kuuta. Se ei omaa rattaita, waan takatyöntyrin, ja se woi siis särkeä jäitäkin, joita ei enää liene ollut sanottawaksi Päijäneellä. Höyry-laiwa Lahti tulla suhahti kaupunnin rantaan ensi kerran wiime maanantaina, ja on sitten kulkenut edestakaisin, toisena päiwänä Anianpeltoon, toisena tänne.

[Ilmoitus]

Maanantaina 1:nä päiwänä Kesäkuuta kello 6 aamusella, lähtee höyrylaiwa Toinen huwimatkalle Korpilahden kirkolle, ja palaa sieltä takasin samana päiwänä. Maksu on 1 m. aika-ihmisiltä ja 50 p:niä lapsilta.