suomalainen_wirallinen_lehti
11.6.1868 nro 70 sivu 3

[Ilmoitus]

(322) Että nimellä ”Lahtis höyrylaiwan osake-yhtiö” on perustettu yhtiö, jonka tarkoitus on toimittaa kulkuliikettä Päijänteen ja Wesijärwen wesillä höyrylaiwalla, joka on walmistettu matkustajain ja rahtitawaran kuljettamista sekä aluksien puksieraamista warten, siitä kuin myös että mainitulle yhtiölle tehdyt asetukset Keisarillisen Majesteetin 13 p:nä wastakulunutta Maaliskuuta antaman ja maistraatille täällä tänäpänä naytetyn armollisen wälipäätöksen kautta owat noudatettawiksi hywäksytyt ja wahwistetut, ilmoitetaan tämän kautta, niinkuin 3 § Keisarillisessa asetuksessa nimettömistä tai osake-yhtiöistä 24 päiwänä Marraskuuta 1864 säätää. Helsingin raastupa toukokuun 4 p. 1868.

Wiran puolesta:
August Åkerberg.