kansan_lehti
25.9.1869 nro 38 sivu 2

Eikö Lahtis höyryn kulku-päiwiä sopisi muuttaa?
Kuinka vallan hywin asia on höyry-liike niille seuduille, jotka sitä woiwat hywäkseen käyttää, arwaa jokainen sanomattani. Tämäpä etu awautuu aina useammalle seudulle. Kun teitä raketaan ja kaiwantoja eli kanawia kaiwetaan, koskia perataan, että pian wesirikkaan maamme kaikilla wesillä höyryt tuoksuen lipottawat ihanain saarten ja salmekkein wälistä, yhdistäen niin kansamme likisempään yhteyteen ja säästäen lukemattomat miehen ja juhtain työpäiwät, jotka woidaan sitten käyttää maan-wiljelyksemme parantamiseksi. Waan tietysti tulee näiten maamme wesiä kulkewain alusten sowittaa liikkeensä maakunnan tarpeen mukaan. Sillä täten tulee suurin hyöty kansalle ja samalla laiwain omistajillenkin.
Mutta höyry “Lahtis” Päijänteen wesillä ei näy tätä huomaawan. Hän kun tekee kulkunsa melkein niin, että sitä ei wälimatkoilla asuwat woi käyttää. Nyt lähtee Lahtis, ainoana matkustawain kuljettaja, Maanantai aamuna Anianpellosta Jywäskylään ottaen matkustawia ja tawaraa Sysmän ja Jämsän silloissa ja parissa muussa paikalla weneellä tulewia. Jywäskylään päästään kello 6–7 iltasella. Waan taas lähtee takasin heti Tiistai aamuna kello 6 samain paikkain kautta. Joka nyt esim. Sysmästä eli Jämsästä on lähtenyt asioitaan hoitaman Jywäskylään, niin hänen täytyy saada ne reilaan, joko yön aikana ei kohta jäädä wiikoksi kaupuntiin, jos ei tahdo maisin palata kyydillä. Waan sen arwaa sanomattani jokinen, että kun pitkästä matkasta asioilleen lähtee, ettei niitä yöllä, kun ihmiset nukkuwat, toimeen saa; eikä myöskään kenenkään aika myönnä wiikkoa toista höyryä odottaa, tahi eipä jokaisella, ole rahojakaan kyydillä palata waan täytyy kohta kotoa mennä omalla hewosellaan eli wahingokseen jättää matka tekemättä. Tästä sanotusta syystä eiwät mainitut pitäjät suurin woi koko höyryä käyttää hywäkseen. Samasta syystä saapi höyrykin tulla useinki turhan päälle mainittuihin siltoihin.
Siis pyytäisin Lahtis höyryn omistajia ja kuljettajaa ottamaan tätä seikkaa huomioonsa ja sowittamaan kulku-päiwät esim. niin, että kun Maanantaina tulee Jywäskylään niin wiipyköön siellä sitten Keskiwiikkoon saakka. Tällä ajalla jokainen sais asiansa toimeen. – Luulisin palaiwan olewan Jywäskylän rannassa yhtä hywän olla päiwää kuin Anianpellossakin! Myöskin luulisin Laiwa liikkeen lisääntywän, jos taksaa alennettaisiin wähän halwemmaksi!

A. – ff –.
Päijänteen rannalla asuja.