kansan_lehti
13.11.1869 nro 45 sivu 1

Wiime maanantaina 8 p. tätä kuuta heitti Lahti-höyry meille jäähywäiset ensi-kewäisiin asti. Se meni täältä Anianpeltoon siellä talwea pitämän. Tämä paikkakunta on kiitollisuuden welassa sille Yhdyskunnalle joka höyryn omii siitä että se on kaiken kesää wälittänyt ja edistänyt liikettä Päijännettä myöten etelään päin ja päin-wastoin.
Eilen aamulla oli wähän talwen tapaista, Jywäsjärwi meni jäähän.