suometar
30.6.1854 nro 26 sivu 2

Mikkelistä 13 p. kesäk. - - - Tämän wiikon lopulla lähtee täältä aluksi waan 250 hewosta kuljettamaan rukiita Kristiinan Ruunun jyeä-aitasta Hämeenläänin rajoille Asikkalan pitäjässä, josta Hämeenläänin miehet niitä ottawat wastaan ja wiewät Hämeenlinnan kaupunkiin sotawäen tarpeeksi. 3 tuhatta 5 sataa tynnyriä rukiita on määrätty mainitusta jywä-aitasta Hämeenlinnan wietäväksi. Jokaisen pitäjän maamiehet näillä tienoilla tulewat kuljettamaan näitä. On siis täälläkin päin raha-ansiota, jos tosin sitä paljon tarwitaankin, kuin suolatkin jo maksawat 7 ruplaa tynnyri Mikkelin kaupungissa. Kahwilla ja sokerilla on toki pysynyt entinen hintansa, nimittäin 30 kop. naula.”
A. M-r.