suometar
4.8.1854 nro 31

Längelmäeltä heinäkuussa. - - - Jywistä ja rahasta kuuluu monella olewan kysymys, joka opettaakin uusia elämisen keinoja eli wanhoja uudistelemaan. Kuuluupa sitä kuitenkin maakunnassa wielä jywiä olewan, markkinamiesten puheita myöten, jotka käwiwät Tampereella Heinämaarian markkinoilla 3 p. tätä kuuta. Jywiä oli siellä ollut hywin myytäwänä ja oliwat maksaneet: rukiit 4 r. 80 kop. tynnyri; kalat: suoaltut silakat 35 k. leiwiskä. Eräs Ruoweteläinen oli lähettänyt mainituille markkinoille 90 tynnyriä rukiita myytäwäksi, waan kuin ei saatu kotona määrätyksi pantua hintaa, niin jywät oli wiety kotia takaisin semmoisenaan. Niityissä nyt on wahwasti heinää, eikä niitty-madotkaan nyt tehneet suurta wahinkoa; ainoastaan jossakussa paikassa nähtiin niitä suku. Heinän teko alotettiin tämän kuun keskipaikoilla. – Lepän lehdet owat madot syöneet suoraksi kaikki. Mitä muuten rauhallisuuteen ja sodallisiin asioihin tulee, on täällä tultu sen werran tuntemaan että tästä Nimismiehen läänistä oli 260 hewoista ransportissa kesäkuun 29 ja 30 ja heinäkuun 1 päiwinä ottamassa Asikkalan pitäjässä Urajärwellä jywäkuormia wietäwäksi Hämeenlinnan kaupunkiin; matka oli wähän päälle 9 penikulmaa. Kohta kuulutaan wielä mentämän samaan työhön. - - -
A. A. S.