suometar
18.9.1854 nro 37 lisälehti

Joutsan kappelista 24 p. elok.
... Sodasta emme tiedä eikä tunne sen enemmän kuin että kahwit maksawat leiwiskä 6 ruplaa ja suolat kappa 30 kop. hop. Walheet ja juorupuheet oikaisee Suometar. Olipa kuitenki wiime kesäkuun lopussa Joutsan nimismiehen aluskunnasta 150 hewoista kulettamassa kuormia Kristiinan jywätallesta (makasiinista) Urajärwen kylään Asikkalan pitäjässä; kuletuswaiwoista maksetaan ensi lauwantaina palkka....
Jon. Piet:poika