suometar
21.4.1854 nro 16

[Ilmoitus]

Kaupan on haluawille ostajille Kailanniemen perintötila Asikkalan pitäjässä. Maata on tällä tilalla 1/2 manttaalia. Kartano seisoo kauniilla paikalla Wesijärwen rannalla. Wuotinen syyskylwös on 8 tyn. rukiita ja kewätkylwös, paitsi potaattia, myöskin 8 tyn. Likempiä tietoja tästä tilasta ja sen hinnasta saapi joko kirjallisesti eli suullisesti Kirkkoherra A. R. Langilta Padasjoella.