hamalainen
22.1.1874 nro 3

Myrsky Päijänteellä.
Höyrylaiwa Toiwo läksi tiistaina Marraskuun 11 p. kello 4 aamulla Wääksyn kanawalta Jywäskylään. Lähteissä käwi wähäinen tuuli, mutta kello 7 aikaan se yltyi. Höyrylaiwa Ines tuli wastaan noin 7 wirstaa kanawalta. Toiwolla oli proomi perässänsä, lastattuna suoloilla, kahweella, sokerilla ja muilla tawaroilla. Kello 9 alkoi tuuli myrskynä käydä. Kun sitte tunnin perästä päästiin Tehin selälle, Rapoilan kartanon kohdalle, oli ilma niin ankara, ettei enää auttanut kulkea. Proomi laskettiin ankkuriin, mutta aallot kuljettiwat sitä, niin että se oli lähellä joutua kiwille. Itse laiwa wietiin lähimmäisen saaren luoksi tuulen suojaan, waan suoja oli kehno, saari puuton. Mikä laiwassa oli liikkuwaista: arkut, laatikot, puupinot, kipot, kapat, astiat, nekös pitkin laiwaa hajallensa. Laineet syöksyiwät laiwan kannelle ja sieltä masiina-pesään, tulta siellä sammuttamaan. Laiwa nousi wäliin pystyyn nokkapuolelta, wäliin peräpuolelta, että propellikin usein oli korkealla ilmassa, eikä siitä ollut suurta apua laiwaa pysyttäessä, kun se ankkurissaan kulki, waikka koko ajan koetettiin pitää täysi höyry. Laiwan perässä oli yksi wene ja proomin perässä kaksi, waan raju-ilma ne riisti irralleen ja paiskasi niistä kaksi pirstaksi ja kolmannen kuiwalle maalle, ehjänä arwon. Matkustawaiset kaikki järjestänsä makasiwat laiwan pohjalla sairaina, odottaen uppoamistansa. Laiwuri, masinisti ja laiwamiehet oliwat ainoat pystyssä, tehden työtä koko yön ja tapaturmaa torjuen. Myrsky käwi sakean lumirännän kanssa, joka teki sen wielä kolkommaksi.
Wasta seuraawana päiwänä kello 11 e.p.p. asettui tuuli. Laiwa wihelsi useat kerrat ja wäki huuteli. Sen kuuli wiimein Rapoilan pehtori ja tuli suurella weneellä ja 6 soutajalla paikalle. Näiden awulla saatiin se ehjä wene rannalta. Kello 12 päästiin lähtemään ja tultiin Sysmän laiturille. Sen jälkeen rupesi lahdet jäätymään.
Höyrylaiwat Patentti ja Neljäs oliwat samassa myrskyssä hirsilauttoja kuljettamassa. Lautat särkyiwät Kähärin saarelle.

Matkustawainen.