Asikkalan puukirkko
kirkko-3

Asikkalan vanha puukirkko purettiin 1800-luvun lopulla, kun uusi miljoonan tiilen kirkko valmistui. Aikojen kuluessa vanhan kirkon olemassaolo on häipynyt mielistä. Pitkään aikaan ei enää ole ollut minkäänlaista muistikuvaa siitä, milloin kirkko oli rakennettu, millainen se oli ulkonäöltään, missä se tarkalleen sijaitsi, millaiset olivat ne maalaukset, joiden tiedetään koristaneen kirkon sisäseiniä. Tapio Blåfield kaivaa artikkelisarjassaan kaikki nämä jälleen nähtäville.
Tällä hetkellä on sarjasta valmiina kuusi osaa, joista ensimmäisessä kerrotaan, milloin kirkko rakennettiin ja toisessa, millainen se oli. Kolmannessa aloitetaan puukirkon aikaisten kirkonmiesten esittely ja tutustutaan 1700-luvun penkkijärjestykseen. Neljännessä ja viidennessä kerrotaan niistä muutoksista, mitä kirkko koki 1800-luvulla ja kerrotaan tuon ajan kirkonmiehistä samoin kuin uuden kirkon rakentamisesta. Kuudennessa osassa kaivetaan arkistoista ja ullakoilta tietoja vanhan kirkon irtaimistosta..