Pitäjänkokous 8.1.1860

Wuonna 1860 se 8. päivä Tammikuuta pidettiin jälkeen päätetyn Jumalanpalveluksen Asikkalan kirkossa, etellä käyneen kuulutuksen jälkeen kokous seuraavaisesta asiasta.

Jälkeen saannen tieton, että Hämeenlinnan kuvernörin oikeus päätöksen kautta se 7. päivä marraskuuta, on päällepannun sen osan seurakunnan maahaltioista, kuin kuulu Nastolan käräjäkuntaan, että ylöspitämään ej ainoastan se valtamaantiestä Anianpellon kylästä, Höyrylaiva Suomen ylösastumisrykiin juokseva tie, vaan myös nimitetyn ryin, on anomus tehty tästä kokouksesta, johonka itsensä sisään löydytti paljous seurakunnan jäsenistä, jotka jälkeen nimitetyn päätöksen ylöslukemuksen päättivät: että vielä nimitetyn päätöksen yli, piti alamaisuudessa valitukset tehtämän Hänen Keisarillisen Majestetin tykönä, joiten valitusten toimeenpanossa uloskattottiin Herra Sihteeri Johan Fredrik Fontheni, vastaan palkinto visitoista kopeeka hopeassa joka talon sauvuluusta, ja jonka jälkeen nimitetty päätös jätettiin Herra Sihter Fonthenillen. Että niin on eteskäynyt ja että tästä kokouksesta osa tuli sihteeri Fonthenillen uloskirjoitettavaksi, vakuutetaan päivä ja aika kuin ennen.

Niinkuin oikeaks löytty ylös lukemuksen jälkeen vahvita seurakunnan puolesta.
Thomas Rikala
Rihilahelta
Adam Kurtila
Kalkkisista
Adam Martila
Särkijärveltä
Tavetti Peltola
Urajärveltä