Pitäjänkokous 29.6.1862

Protokolla pidetty pitäjänkokouksessa, laillisessa ajassa annetun kuulutuksen jälkeen Asikkalan kirkossa lopetetun Jumalan palveluksen perästä se 29. päivä Kesäkuussa vuonna 1862.

§ 1

Koska kokoontulleille Seurakunnan jäsenille oli ylösluettu Kruunun Vallesmannin Herra Ludvig Langin virkakirja seuraavaisesta sisälle pidosta: ”Minulle tulleen kirjeen johdatuksesta, annettu se 8. päivä tätä kuuta, N:o 429, pyydän minä nöyrimmästi että asianosaiset Asikkalan pitäjän asukkaat, paitsi Anianpellon kylänmiehet, kutsuttaisi pitäjänkokoukseen, jonka minä pyydän pidettäväksi sunnuntaina se 29. päivä tätä kuuta, etä he saisi tiedon Hänen Keisarillisen Majestätin perustelluista kirjoista (remiss akt), koskevat Anjanpellon kylänmiesten alamaisuudessa tehdyt valitukset Läänin Herra Guvernöörin päätöksen yli, annettu se 12. päivä Maaliskuuta viimeiskuluneena vuodena nimitetyin kylänmiesten anomuksen päälle, että saada palkintoa Höyrylaivan Suomen päällikkökunnan ja sotaväen majoittamisesta heidän tykönänsä, kuin myös että he tässä tilassa uloskatsoisivat itsellensä valvojan (Ombud) antamaan vaaditun alamaisen selityksen asiassa. Kirilässä se 14. päivä Kesäkuuta 1862.
Carl Ludv. Lang.
Asikkaln Kirkkoherran Virantoimitukselle
N:o 90”
niin valitsivat Seurakunnan jäsenet yksimielisesti Rusthållarin Reivilän kylästä Karl Sigbergin Fullmäktariksensa, joka pitää antaman sen vaaditun selityksen (Förklaringin) sillä tapa, että Asikkalan Seurakunnan asukkaat eivät tahdo mennä mihinkään maksuun tahi palkintoon Anjanpellon kylänmiehille Höyrylaivan Suomen päällikön ja sotaväen majoittamisesta heidän tykönänsä. Selitys pitää annettaman Kruunun Vallesmannille Langille 10. hopearuplan sakon haastolla. Ja rusthållari Sigbergin vaivat pitää maksettaman räkningin jälkeen.

...
Pitäjänkokouksen puolesta.
Edv. Mennander.