Pitäjänkokous 10.2.1861

Protokolla, pidetty julkisessa kirkonkokouksessa pitäjän kirkossa päätetyn Jumalan palveluksen jälkeen, Asikkalan seurakunnan kirkossa sinä 10 päivänä Helmikuuta 1861.

§ 1.

Laisella ajalla annetun kuulutuksen jälkeen pidettiin tämä kirkonkokous, jossa allekirjoitettu Kirkkoherran Viran toimittaja pitäjänmiehille edesasetti, etei Viinikassan nykyiset varat ulotu tarpeellisen Ehtoollisen viinan hankkimiseen ja että sentähden Viini-rahan ylentäminen oli tarpeellinen. Silloin tosin muutamat sopimattomasti pyhällä sialla ja omaksi häpeäksensä kiljuivat vastaan, mutta isoin osa ja kaikki ymmärtäväiset läsnäolevista jäsenistä myöntyivät ja päättivät, että viini-raha piti lisättämän yhdellä hopea kopeekalla hengen päälle niinmuodoin: että Viiniraha tästälähin piti maksettaman 3 hopea kopeekalla, josta yksi kopeekka, niinkuin ennenkin, piti mänemän Kirkonkassaan, mutta kaksi kopeekka jäämän Viinikassa hyväksi.

§ 2.

Koska torpparinpoika Salon kylästä Asikkalan pitäjästä Benjamin Josefinpoika, joka vahingoitettu vuorenperkkaamisessa rautatien työssä niin etei hän kykene tavallisen työmiehen töihin, oli pyytänyt apua aeurakunnan vaivaisten kassasta, niin edeskantoi Kirkkoherran viran toimittaja tässä kokouksessa hänen vaatimuksensa seurakunnalle. Mutta seurakunnan jäsenet vastasivat yksimielisesti, ettei Seurakunnan vaivaisten kassan vähät varat kannata antaa apua niille kuin kruunun työssä vikkaantuvat, vaan koska Bejamin Josefinpoika kruunun työssä oli vahinkoon joutunut ja ruumiistansa itsensä virheelliseksi saattanut, niin oli heidän ajatuksensa jälkeen oikein, että hän myös korkealta Kruunulta alamaisuudessa pitäisi rukoilla ja etsiä apua onnettomuudessansa, jota varten hänelle piti ulosveto tästä protokollasta annettaman, toivoen etei jalomielinen Esivalta hänen anomuksensa kieltäisi.

§ 3.

Vallesmanni Herra C. L. Langin tehdystä anomuksesta että tässä kokouksessa valita lauttamiehen Käkisalmeen, päätettiin että ottaa itsellensä Gustaf Adaminpoika Pulkkilasta lauttamieheksi edellä nimettyyn salmeen, jonka edestä talonpoika Johan Henrikinpoika Hanskala meni takaukseen, että hän kaikki velvollisuudensa toimeellisesti täyttäisi. Tälle nyt valitulle lauttamiehelle Gustaf Adaminpojalle päällepantiin ei ainoastaan että pitää lauttaa täydellisessä korjuussa ja voimassa, vaan myös että rakentaa tahi pykää uuden lautan, kaikki omalla kustannuksellansa. Ja viimeksi päätettiin, että kaikki tilalliset siitä keräjäkunnan läänistä, johon kuuluu Nastolan kappeli ja yksi osa Asikkalan ja Hollolan pitäjitä, pitää ilman maksuta lauttamiehelle kuljetettaman salmen yli, koska he maksaavat hänelle, ennen määrätyn, vuotuisen palkan.

§

Tämä protokolla justeraataan kahden viikon päästä. Aika ja paikka edellä nimitetty.
Pitäjän kokouksen puolesta.
Edvard Mennander.

Adolf Borgsström
Erik Eskola
Kirkonmies
(puum.)
Anders Hetka
Kirkonmies
(puum.)
Tobias Matinp. Pietilä
Talonpoika Kirkon kylä
(puum.)

Carl Ludv. Lang