Pitäjänkokous 23.7.1865

Pöytäkirja, kirjoitettuna 8. päivää tätä ennen kuulutetussa kirkon kokouksessa, Asikkalan Kirkossa, sunnuntaina 23. p. heinäkuuta 1865.

§ 1

Herra Kruunun Nimismiehen Langin kirjallisesta vaatimuksesta, kutsuttiin Asikkalan Seurakunnan jäsenet tähän kokoukseen, ja myötäantain olevansa laillisella ajalla kutsutut ja että asia heille oli myös kuulutuksen kautta ilmoitettu, valitsit he Asianajajaksensa Talonmiehen Wesivehmaan kylästä, Filip Johananpojan Ruukalan, jongan tulee 3 viikon sisällä ja 40 markan sakon haastolla korkiasti vapaasukuiselle Herra Guvernöörille antaa Seurakunnan lausunnon Anianpellon Markkinoista, joita Markkinoita Seurakunnan jäsenet rakastavat ja tahtovat vielä tästä lähin niitä pitää, niinkuin ennenkin.
Tästä asiasta antoi Seurakunnan Kirkkoherra, Provasti Berner, tähän pöytäkirjaan sisälle otettavaksi seuraavaisen lausunnonsa, jongan hän ylösluki Seurakunnan edessä:
Entisinä vanhoina aikoina, kuin liikunnot kaupungiin olivat vaikiammat, teiden ja muiden syiten tähden, ja ihmiset niin muodoin saivat tehdä pitkiä matkoja, hankkiaksensa tarpeitansa, niin olivat ne niinkutsutut maamarkkinat tarpeelliset, joihinka Kauppiaat Kaupungeista kuletit tavaroitansa ja vaihdoit niitä talonpoille heidän maatavaratansa vastaan. Mutta nyt kuin kulkuneuvot ovat paremmat ja teitä löytyy melkein kaikkiin paikkoin, niin ei ole enään vaikia päästä kaupungeihin, sekä vettä että maata myöten, tavaroita sieltä tuomaan. Ja sen lisäksi viellä, on Korkia Ylivalta asettanut maahan monta uutta kaupungita ja avonaisia Kauppapuotia yli kaikkein paikkain Suomenmaan Seurakunnissa, joista kansa on tilaisuudessa ostaa tavarata eli vaihtaa sitä itsellensä maatavaratansa vastaan; niin tästä jo näkyy kyllä, että markkinat ylimalkaan ovat nykyisinä aikoina tarpeettomat ja turhat. Jos sitten tutkitaan sitä kaikkein panavampata asiata, nimittäin se, että markkinat ovat muuttuneet kaiken ilkivaltaisuuden ja pahuuden pesiksi. Tänne kokoontuu ihmisiä ympäri maata, monenlaatuisia, yksi siinä tarkoituksessa että vaihtaa hevoisia ja rääkätä niitä, niinkuin vaihtaminen ei vois muualla käydä laatuun, toinen taas, ja ehkä usiammat, joilla ei ole tarkoituksena muuta, kuin saada ryypätä, varastaa, tapella ja harjoittaa kaikkia järjettömyyttä ja siivottomuuta. Nuori kansa ja alaikäiset lapsetkin kokoontuvat myös tänne näkemään turmeluksen kauhistusta ja ehkä myös osaa ottamaan kaikenlaisesta irstaisuudesta ja ilkivaltaisuudesta. Juopumus ja haureus ovat täällä enemmittäin vallan päällä, ja juopuneessa tilaisuudessa tehdään rikoksia, jotka ihmisen alentavat, ja jotka rikokset eivät olis tapahtuneet ihmisten selväpäisinä ollessansa, ja se näin kurjuuteen joutunut ihmisparka saapi vankihuoneessa ajatella mitä hyödytystä markkinat myötänsä tuovat.
Minun sydämmellinen nöyrin ja alamaisin rukoukseni on siis, että Korkia Ylivalta poiskieltäisi Anianpellon Markkinat. Pahuus ja rikokset ovat jo kyllä näillä maaseuduilla vallan päällä paitsi näitä markkinoita ja minun niin kuin kaikkein muiden, jotka siveyttä ja raittiutta rakastavat, täydellinen ja varma usko on se, että jos nömät markkinat poisjätetään, niin paljon pahuutta myös tämän kautta poisjätetään.

§ 2

Ruotuvaivainen Ruodusta n:o 52 Eva Sofia Söder, joka kylän miehen Wesivehmaasta Filip Ruukalan todistuksen jälkeen, on niin huonoksi tullut, ettei hän voi itsiänsä holhota, jätettiin nyt nimitetylle Ruukalalle hoidettavaksi ja elätettäväksi kolmesta ruplasta viidestäkymmenestäkopeekasta kuukaudessa, tästä päivästä lukien; ja jääpi nyt nimitetty Ruotu avonaiseksi, johon tulee pantavaksi uusi Ruotuvaivainen. Aiuka ja paikka ennen kirjoitettu.
Pitäjän kokouksen puolesta:
A. J. Berner.

Tähän provasti Bernerin edellä mainittuun lauseseen Anianpellon Markkinoista yhdistit itsensä Kruunun Nimismies Herra Befallningsmanni Lang, ja Talonisännät Henrik Enholm Wähästä eineestä yrjölästä, Henrik Kallenpoika Isosta eineestä Koskelasta, niinkuin myös vara Krikkoherra Jeremias Laurinus.

Ylösluettu ja hyväksi katsottu samana päivänä.
Pitäjänn jäsenten puolesta
Leander Juhanpoika
Anianpellolta
[puumerkki]
David Matinpoika
Urajärven Pietolasta
[puumerkki]
Kalle Sipinpoika
Kopsuon Uotilasta
[puumerkki]