Pitäjänkokous 24.2.1867

Pöytäkirja kirjoitettuna, 8 päivää tätä ennen kuulutetussa Kirkonkokouksessa, Asikkalan Kirkossa, Sunnuntaina 24. p. Helmikuuta 1867.

Talonisännän, Wähän-eineen kylästä, Heikki Heikinpojan Yrjölän Kirkkoherran virastossa tehdystä anomuksesta pidettiin Kirkonkokous, jossa Wähän-eineen kylän isännät olisit tilaisuudessa että pakoittaa muita ympäristöllä olevia kyliä tuomaan poltto-puita Wähän-eineessä sioitetuille sotamiehille Suomen kader Ekipagista, jotka siellä ovat majoitetut Korkian Kruunun Höyrylaivan tähden. Allekirjoittaneen kokouksen esi-miehen kysyttyä Wähimaan, Myllykselän ja Joeniemen nyt läsnä olevaisilta isänniltä, jos he myöntyisit täähän Wähän-Einesten anomukseen, vastaisit he kaikki yksi mielisesti niin kuin yhdellä suulla: emme me rupee siihen tuuman; sillä taitaa meidänkin vuoromme tulla että saamme majokkaat ja silloin on meidän heistä sotamiehistä murhe pidettävä. Aika ja paikka edellä kirjoitettu.
Pitäjän-kokouksen puolesta.
G. M. Lundeqvist.
Ylösluettu ja hyväksi katsottu samana päivänä.
Pitäjään jäsenten puolesta.
Simo Juhanpoika Tuomala Joenniemeltä. /bom./
Juhana Josepinpoika Paavola Wähimaalta. /bom./