Kunnallinen itsehallinto alkaa

Vuonna 1865 keisari vahvisti Suomen suuriruhtinaskuntaan kunnallisasetuksen. Se merkiksi maaseudulla maallisten asioiden erottamista seurakunnallisista. Tähän asti pitäjänkokouksissa oli käsitelty molempia. Nyt kunnissa ryhdyttiin pitämään kuntakokouksia, joissa päätettiin koulujen perustamisesta, yhteisestä järjestyksestä, terveyden ja sairaanhoidon tehtävistä, vaivaishoidosta, lainamakasiineista, pitäjäntuvista, petoeläinten hävittämisestä, kalastusasioista, palontorjunnasta kunnallisverotuksesta ja niin edelleen.
Asikkalassa ei oltu ollenkaan innostuneita tähän uuteen hallintomalliin. Kirkonkokouksissa vitkuteltiin koko kolmen vuoden siirtymäkausi ja anottiin vielä kuvernööriltä jatkoaikaakin. Kuvernööri ei tähän suostunut.
Niinpä Asikkalan kunnallishallinto muodostettiin kirkonkokouksessa 19. tammikuuta 1868 eli 18 päivää ennen määräajan päättymistä. Kokouksessa valittiin kunnan esimieheksi rovasti A. E. Berner - sama mies, joka johti myös kirkonkokouksia. Lisäksi valittiin kunnallislautakunta, jota johti kanttori Karl Johan Helenius. Mitä kunnallislautakunta teki, siitä ei ole ainakaan alkuvuosina tietoa, sillä mitään pöytäkirjoja sen kokouksista ei ole säilynyt, jos niitä on pidettykään.