Kunta- ja kirkonkokouksia vuonna 1869

Kirkollinen ja maallinen toimintakenttä menivät vuonna 1869 edelleen lomittain, vaikka kunnallista päätöksentekoa oli Asikkalassa harjoitettu jo vuoden 1868 alusta lähtien. Vuoden alkupuoliskon ensimmäisissä kahdeksassa kokouksessa - niin kunnallishallituksen kokouksiksi kuin niitä nimitettiinkin - käsiteltiin enemmän seurakunnallisia kuin maallisia kysymyksiä. Varsinkin uuden kirkon rakennusrahaston varat herättivät keskustelua. Niiden valvontaa haluttiin tiukentaa ja kertyneiden varojen määrä selvittää. Koulun pidossa pitäjäläiset valittivat köyhyyttään niin paljon, etteivät missään nimisessä halunneet ryhtyä koulun pitoon. Vaikka katovuodet nyt olivatkin ohi, rahan niukkuus pani isännät anomaan helpotusta verojen maksuun.