Kunnallishallitus 14.1.1874

Pöytäkirja, kirjotettuna 8 päivää tätä ennen kuulutetussa Kunnallishallituksen kokouksessa, Asikkalassa 14 p. Tammikuuta 1874.

Talonmiehen tytär, Kurhilan kylän Seppälästä, Ida Adamintytär pyrki Helsingiin, Pitäjän kustannulla, silmiänsä parantamaan, mutta Pitäjä ei ottanut päällensä, että maksaa hänen edestänsä, koska hänen Isänsä elää ja ei ole peräti ilman varoja. Aika ja paikka edellä kirjoitetut.
Kunnallishallituksen puolesta.
A. Berner.

Ylösluettu ja hyväksytty samana päivänä Pitäjän jäsenten puolesta:
Adolf Rekolin
[puumerki]
Anders Gustaf Paavola
[puumerkki]