Kunnallishallituksen kokous 31.12.1876

Pöytäkirja, kirjoitettu 14 päivää tätä ennen kuulutetussa Kunnallishallituksen kokouksessa Asikkalassa 31 p. Joulukuuta 1876.

Sittenkuin Asikkalan pitäjän jäsenet ensin myönsivät kokouksen olleen laillisessa ajassa kuulutetun ja asian olleen heille kuulutuksella ilmoitetun, ja sittenkuin kokouksen puheenjohdattaja oli suomentanut Kupernorin wiraston wälipäätöksen siitä 7 p. Lokakuuta 1876 koskeva Herra A. Fellmanin hakemusta saada rakentaa hirsi-wedin laitosta (rulla-tietä) Wesijärven-ja Päijäneen järwien wälille liki Wääksyn kanavata tätä pitäjätä, kysyi kokouksen puheenjohdattaja, kenen seurakunnan jäsenet tahtoiwat walita kirjallista selitystä antamaan tässä asiassa Kupernörin wirastolle. Asiata hetken mietittyä wastasiwat kokouksessa läsnä-oliat tähän kokouksen puheenjohdattajan kysymykseen, ettei he tällä kertaa taida mitään selitystä tässä asiassa antaa, syystä siitä että kaikki paperit, tätä asiata koskevata, owat kirjoitetut ruotsin kielellä, jota kieltä useamat tämän seurakunnan jäsenet ei ymmärrä, mutta kuitenkin walittiin Talollinen Juhan Fredrik Uotila, Kopsuon kylästä, näitä paperia Kupernörin wirastolle takasin antamaan, jolle siis sanotut paperit kokouksen puheenjohdattajalta nyt annettiin.
Muistiin pannaan tästä, että J. F. Uotila saa kruunun kassasta waiwoistansa rätingin jälkeen.

§ 2

Tänäpänä waltuutettiin kunnallishallituksen kokouksessa kansa-koulu johtokunta tässä pitäjässä pyytämään kunnan puolesta waltio-waroja kansakouluille pitäjässä.
Se näitten päätösten kanssa tyytymätön walittakoon kirjallisesti kolmenkymmenen päiwän sisällä tästä päiwästä Hämeen Läänin Herra Kupernörin tykönä, liittäen walituksiinsa wahwistetun oteen näistä pöytäkirjoista.

Kunnallishallituksen puolesta:
K. G. Wallenius
Ylösluettu, tarkastettu ja hyväksytty samana päiwänä.
Pitäjän jäsenten puolesta:
Anders Gustaf Tikkala
Henrik Lautamies
Anders Kusta Paawola
Kalle Piekkola
(Kaikkien nimien alla puumerkit.)