Kunnallishallitus 19.4.1877

Pöytäkirja kirjoitettu 14 päivää tätä ennen kuulutetussa Kunnanhallituksen kokouksessa. Asikkalassa 19 päivä Huhtikuuta 1877.

§ 1

Vara Esimies Kaarlo Petjälä oli kuuluttanut kunta kokouksen Kunnallis Esimiehen vaalin toimittamiseksi, kuin kunnan entinen esimies Pastori K. G. Walenius on muuttanut kunnasta pois, ja esimiehen paikka sen kautta oli jäänyt avonaiseksi.

§ 2

Kunta kokous päätti valita Esimiestä tästä päivästä siksi ajaksi kuin entisen Esimiehen viran toimen ajasta vielä puuttuu samoilla ehdoilla kuin hänelläkin oli ollut, nimittäin 300 markan vuosipalkalla.

§ 3

Esimieheksi valittiin Herra Ylioppilas Hugo v. Heideman joka myös oli saapuvilla ja johti seuraavan osan kokouksesta.

§ 4

Varaesimiehen kuulutuksen johdosta otettiin nyt keskusteltavaksi millä tavalla Kunta tahtoo valvoa oikeuksiansa sen Vääksyyn – kuten luullaan – Wesijärven höyrysahayhtiöltä rakennetun niin kutsutun tukki ”rullatien” suhteen. Keskustelun alla osoitettiin, että ehkä kunnalla ei ole mitään sitä vastaan, että sellainen, tukki kuletukselle hyödyllinen laitos kuntaan asetetaan, niin kunta ei kuitenkaan ole voinut tyynellä mielellä nähdä, että tämmöinen uusi, kunnan oikeuksia koskeva laitos, rakennetaan kunnan kysymätä, kunnan kuulemata. Tällainen rakennus koskis jo hellästi kunnan oikeuksia, jos se laitettaisiin sen erämaihin, mutta vielä asemmaksi se tulee, kuin se tehdään sellaiseen sydän kohtaan, kuin Vääksy on Asikkalan kunnassa, joka kapean niemen kautta eroittaa ne molemmat suuret vedet Päijäneestä ja Wesijärvestä ja jakaa kunnan kahteen osaan.
Tätä nientä seuraa kaksi valta maantietä, jotka tosin ovat kruunun teitä, vaan ne ylläpidetään kuitenkin ainoastaan kunnan kustannuksella. Nyt mainittu ”rulla tie” halkaisee molemmat nämät tiet ja Sahayhtiö on katkaistuihin tie paikkoihin rakentanut kaksi puu siltaa. Jos jo tie itsestään on vaikea rasitus kunnalle, niin sillat ovat vielä kalliimmat. Koska kunta nyt ihan tarpeettomasti ja omaksi vahingoksensa on saanut kaksi suurta siltaa teillensä, joista hän ei tiedä kenenkä ne ovat ja kuka niistä tulee vastaamaan, niin kunta-kokous yhdistyi Talollisen Seppälän esitelmään, että kunta vaatis, jotta ne, jotka mainitut sillat ovat rakentaneet pitää, hyväin miesten määräyksen jälkeen, Läänin rahastoon panna talletettavaksi sen silloista arvatun hinnan. Sillä jos kohta ”rullatien” rakentajoilla olis se tarkoitus jota kunta ei kuitenkaan tiedä, että voimassa pitää sillat, niin on ainaki se mahdollisuus olemassa että tämä ”rullatie” tavalla tai toisella joutuu muitten käsiin, jotka eivät huolta pidä silloista, vaan jättävät ne kunnan kustannukselle.
Toinen kipeä kohta tässä asiassa, on se seikka, että itse höyry kone on asetettu niin likelle siltaa, että se välttämättömästi pelvittää hevosia ja tuleepi yleisen kulun, sekä esteeksi että erittäinkin vaaraksi. Sillä sillasta alaspäin on tie niin mutkainen ja viettävää maata, että hädin tuskin voipi pelästynyttä hevoista saada pysähtymään ennenkuin hän on sekä itsensä että ajajansa tehnyt onnettomaksi, tai ainaki vielä täyttä juoksua ryntää kanavan sillan yli, josta ajaja vetää 40 markka sakkoa. Mutta jos kohta nämät onnettomuudet eivät useasti tapahtuisikaan, niin ne ovat sillan nykyisessä paikassa aina tarjona ja sen tähden kunta vaatii, että hänen yhteiseltä kirkko- ja maantieltänsä tämä vaara poistetaan, siten että silta muutetaan sopivampaan paikkaan ja ”rulla tien” omistajan kustannuksella laitetaan sen kunnalta määräämät tiet, jotka sillan muuttamisen tähden ovat tarpeelliset.
Tästä asiasta päätettiin kohta tehdä nöyrä valitus Läänin Herra Kupernöörin tykö, johonka tämä § päivän pöytäkirjasta liitettäisiin ja ynnä suuremmassa nöyryydessä pyydettäisiin, että Herra Kupernööri antaisi kiellon Wesijärven Sahayhtiölle avata ”rulla tietään” ennen kuin kunnan tässä suhdassa itsensä suojelusta tarkoittavat vaatimukset ovat täytetyt. Myös pitäisi herra Kupernöörille ilmoitettaman, että tämä useasti mainittu ”Sahayhtiö” ei ole pitänyt velvollisuutenansa koko tästä, kuntaa näin likeltä koskevasta asiasta sille mitään tietoa antaa, jos ei siksi lueta, että kirkossa saarnatuolilta käännettiin eräs Piiri insinööri Charpentieriltä lähetetty ruotsalainen kuulutus, jonka kautta ”asianomaisille” muka ilmoitettiin, että syyni tulee pidettäväksi Wääksyssä ”rulla tien” sinne asettamisesta. Ne asiaan koskevat kirjat, jotka Herra kuvernöörin kautta Maaliskuussa tulivat kunnalle, vaan joihin kunta, joka on kokonaan suomalainen ei voinut vastausta antaa, kuin kirjat olivat ruotsin kielellä ja kunta ei ymmärtänyt velvollisuudekseen niitä käännättää, ovat jääneet sille tielle eivätkä ole sen kovemmin kunnan kuuluviin tullut.

§ 5

Asikkalan kunta valitsi asiamieheksensä Rusthollari Enok Yttölän Vähänäiniön kylästä, joka tulisi viemään Läänin Herra Kuvernöörille kunnan valitus kirjaa, joka liikuttaa sitä tukki ratatietä joka Vesijärven höyrysahayhtiö on rakentanut Päijenteen ja Wesijärven välille, ja valtuutetaan siis Rusthollari Enok Yttölä, kunnan puolesta valitus kirjaa Herra Kupernöörille sisälle jättämään Wesijärven Sahayhtiöä vastaan; Rusthollari Enok Yttölä saapi kunnan kassasta palkinnon vaivastansa rätingin jälkeen. Se näitten päätösten kanssa tyytymätön valittakoon kirjallisesti kolmenkymmenen päivän sisällä tästä päivästä Hämeen Läänin Herra Kupernöörin tykönä, liitäen valituksiinsa vahvistetun otteen näistä pöytäkirjoista.

Kunnallishallituksen puolesta:
Hugo v. Heideman
Ylösluettu tarkastettu ja hyväksytty samana päivänä
Pitäjän jäsenten puolesta:
Anders Gustaf Sipilä
Henrik Äijälä
Adolf Seppälä
Matts Brusila