Kuntakokous 27.11.1878

Pöytäkirja pidetty 17 päivää tätä ennen kuulutetussa kuntakokouksessa Asikkalassa 27. marraskuuta 1878.

§ 1.

Seuraaville köyhille henkilöille päätti kunta antaa jyviä pitäjän laina-jyvästöstä: Adolfina Tapille Kalkkisten kylästä yhden tynnirin rukiita voidakseen elättää kerjussa olevia lapsiaan, jyvät vastaan ottaa rusthollari Pätiälä ja jakaa ne hänelle tarpeen mukaan; Kaisa Heikintyttärelle Isolta Äiniöltä lapsiensa elatukseksi yhden tynnyrin rukiita vuodessa; Ada Mariantyttärelle Paakkolasta yhden tynnyrin jyviä vuodessa. Talollinen Erik Keisteri Kurhilasta otti köyhän orpo-pojan Edvard Henrikinpojan Viitailan kylästä kasvatettavakseen ja saapi Erik Keisteri kunnasta ½ tynniriä rukiita kolmen vuoden aikana hänen elatukseksensa.

§ 2.

Herra Kuvernöörin Läänissä kirjoituksen johdosta karjamarkkinoiden perustamisesta tähän kuntaan, otettiin kysymyksessä oleva asia tässä kokouksessa keskusteltavaksi. Ensiksi keskusteltiin ehdotus, tahtoisiko kunta pitää karjamarkkinoita, kahdet vuodessa, toiset keväällä toiset syksyllä- Pitäjäläiset katsoivat tänkaltaiset markkinat tarpeellisiksi ja hyödyttäviksi, jos, kuten viimeinen ehdotus on, ne pidettäisiin syksyllä tuossa Syyskuun loppupuolella, vaan kevät markkinoita se päinvastoin pitivät tarpeettomina, syystä että elävät tavallisesti siihen aikaan vuodesta ovat laihoja ja vieläpä ilmoittivat senkin syyn, että jokainen, joka lehmänsä talvikauden on ruokkinut, ei sitä myö ennenkuin syksyllä, sillä kesäaikana hän siitä hyötyy sekä maidon että voin suhteen. Lopullinen päätös oli siis, että yhdet markkinat vuodessa, Syyskuussa, olisi pidettävät, jotka ainoastaan kestäisivät yhden päivän, sillä sinä päivänä jokainen kunnollinen ihminen olisi kyllä tilaisuudessa sekä myödä että ostaa tarpeensa ja tämän kautta poistettaisiin vieläkin kaikki vallattomuus ja hurja elämä, joka aina on tavallista toisena markkinapäivänä, sillä ainoastaan hevois-vaihturit pitävät sinä päivänä markkinoitaan. Markkinapaikaksi määrättiin Anjanpellon kylä, niinkuin oleva pitäjän keskudessa ja paitsi sitä kulun puolesta sopivimmalla paikalla. Toiseksi keskusteltiin ehdotus, ”tahtoisiko kunta näitä markkinoita varten rakentaa katoksia, joissa elävät olisi pidettävät.” Tähän ehdotukseen kunta ei suostunut, syystä että sillä nykyjään on suuri rakennus tekeillä ja vieläpä monta muutakin pienempää sivu mänöä, katsoen myöskin siihen seikkaan, että ilma tätä aikaa vuodesta ei vielä ole niin rankkaa ja kylmää että elävät se kautta kärsisi kurjuutta ja paitsi sitä lupasivat kokouksessa Anjanpellon kylän läsnäoliat markkinapäiväksi järjestää navettansa yleisön käytännöksi ja tarpeeksi.
Kuntakokouksen puolesta
Hugo von Heideman

Ylösluettu tarkastettu ja hyväksytty samana päivänä.
Pitäjän jäsenten puolesta
A. Rekolin
K. Pätiälä
omalla kädellä
Adolf Pasola
[puumerkki]
Henrik Lautamies
[puumerkki]

§ 3.

Päätettiin tuoda puita pitäjän tuvan lämmittämistä varten, sauvun jälkeen, tahi samalla perusteella kuin on kansakouluunkin puita tuotu, ainoastaan niin kauan kuin kirkon rakennus kestää, vaan sen lopetettua tulisi puitten tuominen uudellen järjestettäväksi. Pitäjän tuvan lämmittämisen otti Herra kanttori K. Helenius huoleksensa, vieläkin päätettiin heittää penkkein ja pöytäin hankkiminen kunnan tupaan tuonemmaksi ja käyttää niitä huonekaluja kuin kirkon rakennusajaksi on valmistettu. Samassa kokouksessa päätetty kuin edelliset pykälät.