Kuntakokous 22.2.1880

Pöytäkirja pidetty 14 päivää tätä ennen kuulutetussa kuntakokouksessa Asikkalassa 22 päivä Helmikuuta 1880.

§ 1.

Kunta päätti tässä kokouksessa koota kantarahasto Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Aleksanteri II muistoksi, jolla rahastolla tulisi olemaan se tarkoitus jotta ne rahat koska ovat kasvaneet tuhanteen markkaan niin korot niistä käytettäisiin köyhäin lasten ylläpitämiseksi kansakoulussa. Päätettiin koota lisää rahoja kunnes pääoma kasvaisi 2000 markan suuruiseksi. Maksut tulisivat olemaan vapaaehtoiset ja maksuajan pisin määrä viisi vuotta. Tälle rahastolle pantiin nimeksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Aleksanteri II:n rahasto köyhäin lasten kasvatusta varten.

§ 2.

Tässä kokouksessa päätti kunta yksimielisesti, että Kalkkisten Kymen lauttataksa muutettaisiin sille kannalle, että kaikki talolliset, jotka lauttaa sekä rakentavat että voimassa pitävät, pääsisivät vapaaksi lauttamaksusta, ja erittäinkin se osa tästä kunnasta, joka asuu Kymen tuolla puolella katsoi tämän lauttamaksun rasittavaksi, syystä että heillä muutoinkin on pitkä ja vaivaloinen vesimatka pitäjän kirkolle, niin tämän kautta se tulisi heille vieläkin rasittavammaksi.

§ 3.

Kunta ja vaivaiskassain tilintarkastajoiksi valittiin Nimismies L. Lang, Rusthollari Pätiälä ja alle kirjoitettu kuntakokouksen puheenjohtaja.

§ 4.

Päätettiin ottaa kätilöimeksi tähän kuntaan Amanda Amalia Luonsinen. Näinhin päätöksiin tyytymatön valittakoon Herra Kuvernöörin tykönä siinä järjestyksessä kuin kunnallisasetuksen 72 § säätää.

Kuntakokouksen puolesta.
Hugo von Heideman

Luettu tarkastettu ja hyväksytty samana päivänä.
Pitäjän jäsenten puolesta
G. Pätiälä
Esaias Eskola (puumerkki)
August Sihvola (puumerkki)
Henrik Lautamies (puumerkki)
Thomas Riihelä