Lankunajoa Loviisaan 1854

Kuuloitus

Anianpellolla löytyy lankuja ja lautoja kaikenlaisia pituuksia wetettäwäks Lovisan kaupunkiin, joista maksetaan wetopalkkaa kuormalta, johon menee 2 tontia tavallisia Hollannin 6 kyynärän lautoja
pitkiltä 8 ja 12 Engelskan kyynäräisiltä lankuilta 3 Rup kuormalta
pitkiltä samankaltaisilta lauvoilta 2 Rup 40 kop kuormalta
lyhyemmiltä lankuilta ja laudoilta
7 ja 6 kyynäräisiä pitkät 1 Rup 60 kop kuormalta
Joka wetäjällä pitää olla 2 Rekeä ja tarpeiks köyttä muassa sen wuoks että pitkät lankut ja lauvat wetetään samaan tavaan kuin parria.

Anianpeldo se 21. p Joulu kuuta 1853.
E. J. Längman
kautta
J. Y. Krook

Kuulutettu Nastolan kirkossa 25.12.1853