Suomella markkinoille

Kuuloitus.

Ilmoitetaan että Höyry laiwa Suomi 14 päiwänä Syyskuuta lähtee Jywäskylän markkinoille Anianpellosta kello 6. aamusella matkustawaisille ja tawaroille ja palaa sieltä torstaina 17 päiwänä samassa kuussa. Niin meno kuin palaus matkallansa käy hän Jämsän ja Sysmän laiturilla. Matkustawaisia omilla weneillä wastaan otetaan höyryyn Pulkkilan, Hintulan, Judinsalon ja Kärkisten salmissa. Anianpellossa p. Elokuuta 1863.
J. C. Thitz