Mulli kadonnut

Allekirjoitetulta on Anianpellon markkinain aikana pois katonut yhden kerran karjassa käynyt ruskia salwettu härkä mullika, joka mainitun mullikan on kiinni ottanut, olis niin hyvä ja antais siintä tiedon alakirjoitetulle.
Anianpellossa, 20 p Lokakuuta 1865
David Pykälistö
torpari, asuvainen yllämainitussa kylässä.

Kuulutettu 22.10.1865 Padasjoen kirkossa.