Kiista myllypadosta

Hollolan tuomiokunnan Herra Tuomarille.

Jo pitemmän aikaa on Asikkalan pitäjän Urajärven kylässä sijaitsevassa yhteismyllyssä, jonka tonttipaikka on Säynätjärvessä Keskisen järveen juoksevan puron rannalla eli n.s. Huokoisten myllyssä harjoitettu luvatonta patoamista siten, että myllyn yläpuolelle on rakennettu pato, joka melkein aina on ollut sulettuna. Patoamisen vaikutuksesta on vesi noussut Säynätjärvessä niin korkealle, että se on suuresti vahingoittanut järven rannalla olevien maita. Kun me tämän johdosta olemme ottaneet selvää, olisiko mylly saanut patoamisoikeutta, olemme saneet tietää, ettei niin ole tapahtunut ja ettei myllyä edes mainita Lääninhallituksessa pidetyssä myllyluettelossa. Kun me joista minä Juho Villehad Honnila omistan Pelto-Honnila nimisen 0,2500 osaa Honnilan perintötalosta N:o 1 minä Juho Idänpirtti Idänpirtti nimisen 0,1667 osaa Yrjölän perintötalosta N:o 2 minä Otto Haarala Haarala nimisen 0,3333 osaa Yrjölän perintötalosta N:o 2 minä Viktor Leveälahti Leveälahti nimisen 0,1667 osaa ja minä Edvart Suominen Karvajoki nimisen 0,1667 osaa samaa perintötaloa, minä Juho Hagert eli Muttala Muttala nimisen 0,2500 osaa Kuuselan perintötaloa N:o 4 ja minä Juho Fredrik Onkinen eli Onkisuo Onkisuo nimisen 0,1250 osaa samaa perintötaloa, minä Juho Ruusunen Lokko nimisen 0,1250 osaa Peltolan perintötaloa N:o 5, minä Kalle Anton Hagert Noukka nimisen 0,2500 ja minä Kustaa Augusta Taipale 0,2500 osaa samasta perintötalosta, minä Yrjö Paavilainen yhteensä 0,5000 osaa Hoivalan ja Eskolan perintötaloista N:ot 7 ja 8 minä Pekka Suominen yhteensä 0,4434 osaa samoista perintötaloista, minä Juho Heponiemi Heponiemi nimisen 0,2191 osaa viimeksi mainitusta perintötalosta, ja minä Roope Ruokosalmi, yhteensä 0,2809 osaa samoista perintötaloista, minä Juho Anttila 0,1667 osaa Anttilan perintötalosta N:o 9, minä Kustaa Kokkola Jaakkola nimisen 0,1667 osaa ja minä Gottlieb Kärsälä Ali-Kärsälä nimisen 0,1667 osaa samasta perintötalosta sekä minä Juho Villehad Honnila Koliseva nimisen 0,1933 osaa Seppälän perintötalosta N:o 11, kaikki mainitussa Urajärven kylästä, sen vuoksi olemme tahtoneet puheenalaista patoa poistettavaksi, eivät kyläkunnan toiset osakkat ole tähän suostuneet, vaikka pato on ilmeisesti lainvastainen, minkä vuoksi olemme pakotetut kunnioittaen anomaan, että sanotun kyläkunnan toiset osakkaat talolliset Juho Malakiaanpoika Honnila, Aaretti Jussila, Juho Kustaa Kaivola, Juho Hanjoki eli Venäjäniemi, Anselm Villenpoika Iso-Kuusela, Juho Lamminpää, Jooseppi Kärsälä, Adolf Uimonen, Juho Vihtori Peltola, Valerian Rusila, Hugo von Heideman, Maurits Lehtoranta, Pekka Kekkonen, Jooseppi Yli-Kärsälä, Juho Kokkola, Villehard Seppälä, Maurits Hietala, Juho Pelto-Honnila ja Hilma Tölkkö sekä vuokraaja Adele Paavilainen ja johtajan rouva Olga Helenius kutsuttaisiin ja haastettaisiin Asikkalan pitäjän käräjakunnan tämän vuoden lakimääräisten syyskäräjäin viimeiseksi istuntopäiväksi kuulusteltavaksi ja vastaamaan, kun me silloin vaadimme, että puheenalainen pato määrättäisiin kyläkunnan yhteisellä kustannuksella poistettavaksi, sekä että kyläkunnan toiset osakkaat velvotettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntikulumme. Lahdessa 11 päivänä lokakuuta 1915.
Juho Willehad Honnila, Juho Idänpirtti, Otto Haarala
Viktor Leveälahti, Edvard Suominen, Juho V. Hagert
Juho Fredrik Onkinen, Juho E. Ruusunen, Kalle Anton Hagert eli Muttala
Kustaa August Taipale, Yrjö Paavilainen, Pekka Suominen
Juho Heponiemi, Roope Ruokosalmi, Juho M. Anttila
Kustaa Kokkola, Gottlieb Kärsälä

Talollisia Asikkalan Urajärveltä.

Laati M. A. AIROLA Asianajaja Lahti.

Haaste.

Talolliset Juho Malakianpoika Honnila, Aaretti Jussila, Juho Kustaa Kaivola, Juho Hanjoki eli Venäjäniemi, Anselm Villenpoika Iso-Kuusela, Juho Lamminpää, Jooseppi Kärsälä, Adolf Uimonen, Juho Vihtori Peltola, Valerian Rusila, Hugo von Heideman, Maurits Lehtoranta, Pekka Kekkonen, Jooseppi Yli-Kärsälä, Juho Kokkola, Villehard Seppälä, Maurits Hietala, Juho Pelto-Honnila ja Hilma Tölkkö sekä Vuokraaja Adele Paavilainen ja Johtajanrouva Olga Helenius, kaikki Asikkalan pitäjän Urajärven kylästä, kutsutaan ja haastetaan täten ensitulevien Asikkalan pitäjän käräjakunnassa Mikkolan talossa sanotun pitäjän Anianpellon kylässä pidettävien ja 20 päivänä Lokakuuta 1915 alkavien lakimääräisten syyskäräjien kahdeksantena (8) istuntopäivänä saapumaan Kihlakunnanoikeuteen kuulusteltaviksi ja vastaamaan siinä tarkoituksessa kuin tähän liitetty haasteanomuskirja lähemmin sisältää.
Kantajille pidätetään avoin puhevalta; ja on haaste noudatettava sillä uhalla, että asia otetaan tutkittavaksi ja päätettäväksi, vaikkeivät haastetut itse eikä laillinen asiamies heidän puolestaan tulisi saapuville. Lahdessa, 12 päivänä Lokakuuta 1915.
Tuomarinviran puolesta:
G. E. Winter

Lunastus 2 markkaa (Sinetti)
Oikein jäljennetyksi todistetaan:
J. A. Hovi Ellen Hovi


[Tämä jäljennös haasteesta on löytynyt Lamminpään talosta Urajärven Rutalahdelta]