Syytinkisopimus

Kauppakirja

Pojallemme Eino Asser Lamminpäälle myymme ja luovutamme Asikkalan pitäjän Urajärven kylässä omistamamme Lamminpää nimisen tilan RN:o 4(11) keskenämme sovitusta seitsemänkymmenen kahdentuhannen (72.000) Suomen markan kauppahinnasta ja muuten seuraavin ehdoin:
1) Kauppahinta suoritetaan siten, että ostaja maksaa kolmen vuoden kuluttua tästä päivästä lukien Smk 40.000:- jaettuna tasan sisarilleen ja veljilleen Aatami, Adéle, Lauri, Bertta Lyydia, Edvard, Väinö, Katri, Paavo Jalmari ja Mauno Armas Lamminpäälle sekä loppukauppahinnan Smk 32.000:- viiden vuoden kuluttua tästä päivästä samoin tasan jaettuna edellä luetelluille veljilleen ja sisarilleen. Molemmat kauppahinnan erät ovat ilman korkoa maksupäivään saakka.
2) Kauppaa seuraa kaikki tilalla oleva elävä ja kuollut irtaimisto.
3) Tilanomistusoikeus siirtyy ostajalle heti.
4) Myyjät vastaavat siitä, ettei tilalla ole mitään rasituksia.
5) Kuluvan vuoden verot ja muut maksut suorittaa ostaja.
6) Ostaja on velvollinen suorittamaan myyjille seuraavan, vuotuisen, eläkkeen:
6 hl rukiita, 3 hl ohria, 3 hl kauroja, 5 hl perunoita, 20 kg lampaanlihaa, 30 kg sianlihaa, yksi vuoden vanha mullikka joka syksy teurastettavaksi, 10 kg suolakalaa, 10 kg kahvia, 10 kg sokeria, yksi pari jalkineita kummallekin, lehmä ja kaksi lammasta talon puolesta ruokittavaksi, joiden tuotteet saavat myyjät vapaasti käyttää, erillinen huone tarpeellisine valoineen ja pilkottuine puineen asuttavaksi, matkoille hevoskyyti tarpeen mukaan, jota paitsi ostaja on velvollinen eläkkeensaajain kuoltua kustantamaan heidän hautauksensa. Toisen eläkkeensaajan kuoltua vähenee eläke puolella. Jos eläkkeensaajat haluavat elää samassa taloudessa ostajan kanssa, ei edellä lueteltuja eläke-eriä tarvitse heille suorittaa, ollen eläke eroon tahdottaessa maksettava etukäteen kunkin touko- ja marraskuun 1 päivänä, puoleksi kerrallaan. Myyjillä on oikeus ostajaa tämän enempi kuulematta kiinnittää eläke myytyyn tilaan.
Toisen eläkkeensaajan kuoltua vähenee eläke puolella.
Tätä kauppakirjaa on laadittu kappale myyjille ja kappale ostajalle.
Asikkalassa, elokuun 30 päivänä 1935.
Juho Villehad Lamminpää
[puumerkki]
Hilma Adéle Lamminpää
[puumerkki]
Edellä olevaan kauppaan tyydyn ja sitoudun puolestani täyttämään kauppaehdot.
Eino Lamminpää

Edellä olevan kauppakirjan allekirjoittajat Juho Villehad ja Hilma Adéle Lamminpää, myyjinä, ja Eino Asser Lamminpää, ostajana, jotka henkilökohtaisesti tunnen, ovat yhtäaikaa saapuvilla ollen myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen alle omakätisesti kirjoittaneet nimimerkkinsä ja nimensä, minkä täten julkisena kaupanvahvistajana todistan. Vääksyn kanavalla, elokuun 30 päivänä 1935.
Toivo Pitkonen
Asikkalan piirin nimismies.

Kaupanvahvistajan kutsumana todistajana oli saapuvilla:
Irja Nyström
Kanslia-apulainen, Vääksyn kanava.
Lunastus 30 mk.

[Kauppakirja Lamminpään talosta Urajärven Rutalahdelta]