Viranomaisten kirjeitä

Byrokratia tuottaa paljon paperia. Viranomaisten toiminta on byrokratiaa, jossa johtavassa asemassa olevat lähettävät käskyjä alempana toimiville ja nämä raportoivat tekemisistään tai tekevät esityksiä ja anomuksia. Viimeistäänkin Venäjän vallan aikana eli 1800-luvulla byrokratia oli kotoutunut suomalaiseen hallintoon niin hyvin, että kaikkialle alkoi kertyä hyllykaupalla asiakirjoja. Mitään ei heitetty pois.
Nämä paperit lajiteltiin ja järjestettiin arkistoihin, jotka myöhemmin on koottu vielä isommiksi arkistoiksi. Asikkalan asiat löytyvät oman kunnan arkistosta mutta myös Hämeenlinnan maakunta-arkistosta ja, kun kirjeenvaihto ulottui tarpeeksi ylös virkaportaikossa, myös Kansallisarkistosta Helsingistä.
Tietysti papereita on paljon muuallakin, esim. Sota-arkistossa Helsingissä tai Elinkeinoelämän keskusarkistossa Mikkelissä. Tähän osastoon kootut ovat vain satunnaisia näytteitä siitä kaikesta, mitä arkistoihin on kätketty.