Kirjallisuutta eri aiheista

Alun perin Kirjallisuutta-osastossa oli tarkoitus esitellä Asikkalaa ja Päijännettä käsittelevää kirjallisuutta. Aie ei koskaan saanut tuulta siipiensä alle. Niinpä nyt lähestytty aihetta uudesta näkökulmasta. Jos ei kaikkia kirjoja pystytä esittelemään, niin yritetään edes saada niistä jonkinlaiset luettelot nähtäville.
Luettelot on jaettu kolmeen osaan: kirjoja Asikkalasta, kirjoja Hämeestä ja Päijät-Hämeestä ja kirjoja Päijänteestä. Päijänteeseen lasketaan tässä ns. suur-Päijänne eli Päijänne, Vesijärvi ja Ruotsalainen.
Asikkalaa käsitteleviä kirjoja löytyi jo alkajaisiksi niin paljon, että niitä on ryhmitelty edelleen pienempiin ryhmiin. Luokittelu on aina vaikeaa ja se varmasti elää luetteloiden laajentuessa.
Näissä luetteloissa ei ol ollenkaan kaunokirjallisia teoksia olivatpa ne sitten Asikkalaa käsitteleviä tai asikkalalaisten kirjailijoiden kirjoittamia. Niiden aika tulee myöhemmin ja luetteloiden laadinnassa turvaudummekin sivuston käyttäjien apuun. Myös erillaisia lehtiartikkeleita Asikkalasta ja Päijänteestä kootaan sivustolle vähitellen lukijoiden antamien viitteiden perusteella.

1.3.2011