Kirjoja Päijänteestä ja Vesijärvestä

Tämä luettelo ei ole täydellinen. Voit täydentää sitä esittämällä lisäyksiä tai poistoja. Yhteydenotto käy kätevästi sivun alareunassa olevasta linkistä "Ota yhteyttä".

Kustakin teoksesta on mainittu (mikäli tieto on löydetty) kirjan nimi, kirjoittaja, julkaisu- tai painopaikka, ilmestymisvuosi, missä teosta on saatavana ja aihepiiri.
K = kirja on Asikkalan kirjastossa.

Erottelu ja varppaus, Seppo Patrikainen, Gummerus, 1997. - Vesiliikenne.
Höyrylaiva Päijänteellä, Aulis J Alanen, Sisä-Suomen Kirjapaino, 1948. - Vesiliikenne.
Höyrylaivojen aatelia s/s Toimi, Jorma Tuomi-Nikula, Minerva, 2006, Vesiliikenne.
Isoisän laivat, Raimo A. Wirrankoski, Gummerus;2000. - Vesiliikenne. K
Juho ja hänen poikansa Einar, Erkki Verkkonen, Gummerus 2002, 2003. - Vesiliikenne.
Kallio, maisema ja kalliomaalaus, Pekka Kivikäs, Minerva, 2005. - Päijänne
Kymin Lauttausyhdistys 1873-1922, Frenkelin Kirjapaino, 1922. - Vesiliikenne.
Kymin lauttausyhdistys 1873-1973, Kari Pääskynen, Itä-Hämeen kirjapaino Oy. 1974. - Vesiliikenne.
Päijännepurjehduksen vuosikymmenet, Pentti Pesari, Urpo Keskinen, Jukka Leinonen ja Ilkka Lilja, Porvoo 2002, Lahden Purjehdusseura ry, Jyväskylän Veneseura ry. - Urheilu.
Päijänne - elämän vesi, Lönnqvist Kuhanen, Gummerus, 2007, Päijännetalo. - Päijänne. K
Päijänteen Laivurit 30 vuotta, Päijänteen Laivurit ry, 2008. - Vesiliikenne.
Päijänne suomalainen suurjärvi, Jyväskylän Yo, Gummerus, 1998. - Päijänne. K
Päijännettä pitkin, Lauri Muranen, Pilot-kustannus, 2007, Lauri Muranen. - Vesiliikenne. K
Päijänteen veneilyn ja vesimatkailun yleissuunnitelma, Päijät-Hämeen Seutukaavaliitto, 1978. - Vesiliikenne. K
Päijänteen ympäri, WSOY, 1962. - Kuvateos. K
Siipiratas Suomessa, Jorma Tuomi-Nikula, Atena, 1990. - Vesiliikenne. K
Suomalaisia höyrylaivoja 150 vuotta, Erkki Riimala, 1983. - Vesiliikenne.
Suomen kanavien historia, Turkka Myllykylä, Otava, 1991. - Vesiliikenne.
Terveisiä Päijänteeltä, Aaro A Nuutinen, 1938. - Vesiliikenne. K
Terveisiä Päijänteeltä, II painos, Aaro A Nuutinen, WSOY, 2000. - Vesiliikenne. K
Toimi tarinoi - Kaima kertoo, Eero Puranen, Minerva, 2004. - Vesiliikenne.
Unohdettu rikkaus, Esa Hokkanen, Järvi-Suomen kanavatoimikunta, 1979. - Vesiliikenne.
Veneilykesä 1997-2010, 2011, Päijätmark, Masanpaino Oy, 2010. - Vesiliikenne.
Vesijärven-Päijänteen purjehdusurheilu 1884-1934, Lahti, 1934. - Vesiliikenne.
Vesijärvi - Salpausselkien tytär, Juha Keto, Heikki Kolunen, Antti Pekkarinen, Lasse Tuominen, Vesijärvisäätiö, 2010. - Vesijärvi.
Vesiliikennetaloudellisia selvityksiä - Kymijoen kanavointi, TVH. 1977. - Vesiliikenne.